Montaż drzwi o podwyższonej odporności na włamanie

Jakkolwiek na rynku dostępny jest szeroki wybór drzwi wejściowych, coraz częściej decydujemy się na zakup drzwi o podwyższonej odporności na włamanie. Przez drzwi o podwyższonej odporności na włamanie rozumiemy drzwi w klasie RC3 lub RC4 odporności na włamanie według normy PN-EN1627. Jeśli decydujemy się na zakup takich drzwi, musimy zadbać o to, żeby były one zamontowane w profesjonalny sposób, zgodny z zaleceniami producenta, w przeciwnym bowiem razie, nie będą spełniać swoich zadań.

Poza tym długość gwarancji (np. dla wyrobów firmy Gerda) zależy często od tego, czy drzwi antywłamaniowe montuje wykwalifikowana ekipa, czy montujemy je sami. Fakt ten nie jest również bez znaczenia dla ubezpieczyciela domu czy mieszkania. Przeważnie producent załącza instrukcję właściwego montażu swoich wyrobów, jednak istnieją ogólne zasady montażu takowych drzwi.

Montaż drzwi antywłamaniowych

Najpierw przystępujemy do instalacji ościeżnicy do muru. Ościeżnica w drzwiach o podwyższonej odporności na włamanie przeważnie wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Ma ona postać giętego profilu o otwartym przekroju. Wnętrze przekroju – przestrzeń pomiędzy belkami ościeżnicy a murem należy docelowo wypełnić zaprawą cementową, aby ościeżnica uzyskała swoje właściwości.

Jeżeli ościeżnicę dostarczono w częściach należy ją złożyć i zamontować w niej zawiasy. Między belką poziomą a belkami pionowymi muszą być zachowane kąty proste. Tak przygotowaną ościeżnicę umieszczamy w otworze. Następnie należy ją wypoziomować względem gotowej podłogi i ustabilizować klinami umieszczanymi pod pionowymi belkami ościeżnicy i po bokach profili.

Teraz zakładami rozpórki, aby ościeżnica nie uległa odkształceniom. Kiedy stoi już ona prawidłowo, należy ją umocować do muru za pomocą stalowych kotew lub dybli. Tak unieruchomioną ościeżnicę wypełniamy zaprawą cementową przez otwory montażowe. Musimy zwrócić uwagę na to, aby profile ościeżnicy były całkowicie wypełnione zaprawą. Kiedy zaprawa stwardnieje, usuwamy kliny i obrabiamy glify.

Teraz umieszczamy wkładki w skrzydle oraz zawieszamy je zwracając uwagę na dopasowanie go do ościeżnicy. Na koniec pozostaje nam założenie uszczelek, montaż progu oraz ewentualnie instalacja wizjera.